Akreditace

Pro přidělení akreditace musí žadatel vyplnit akreditační formulář.
Akreditace nebude udělena žadatelům, kteří nedodrželi pravidla pořadatele na akcích v posledních 3 letech.
Akreditovaní budou mít za povinnost po akci dodat pořadateli na e-mail press@autodrom.cz odkaz na fotografie a články k akci, které bude pořadatel moci užívat bez omezení v rámci svých aktivit. (velikost fotografie ani množství není podmíněno)
Potvrzení akreditace bude zasláno po vyplnění akreditačních pravidel a schválení pořadatelem emailem.

Vysvětlení k formuláři:

Novináři
Odkazy na články by měly být klasifikovány jako upoutávka na akci pořadatele či článek/reportáž po akci pořadatele. U žadatelů bez referencí na akce pořadatele, prosím uvést svou publikační činnost podobnou.
Fotografové s přístupem na trať se musí prokázat publikační činností, která prokáže zkušenost s podobnou akcí.

Množství akreditací je omezeno:
Fotografové: 1
Píšící novináři: 22

V rámci akreditace bude poskytnuto parkování, vstup a označení pro jednu osobu.
U akreditací vyžadující asistenci techniků a štábu se vstupy zvýší o počet členů štábu.

Akreditační formulář
Umístění
Fotograf Novinář
Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Název média
Odkaz na články nebo popis práce
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.